Ungas engagemang -en resurs i kampen mot segregation, barnfattigdom och otrygghet

Utifrån rapporter från Myndigheten för barn och ungdom och Rädda barnen som belyser ungdomarnas engagemang och barnfattigdom besökte jag Ungdomar i Kramfors och Malmö.  Analyser och rapporter pekar på att ungdomar idag är samhällsengagerade och vet vad de tycker, en del vill vara med och påverka men generellt är inte unga intresserade av partipolitik. Rapporten visar också att det är svårt för unga att hitta vägar in till förtroendevalda politiker och tjänstemän. Skolan var tidigare en viktig arena för möten mellan unga och ungdomsförbunden. Idag är det dock vanligt att ungdomsförbunden inte släpps in på skolor och besöken begränsas ofta till en dag per år eller i anslutning till valet.  Det är oroväckande att så få unga vill engagera sig i politik då de politiska partierna är grundstenar i vår demokrati. Det finns en tydlig koppling mellan valet att inte rösta och dels lågt intresse för samhällsfrågor och dels låg vilja för olika politiska aktiviteter.

Rädda Barnens rapport visar att det är fortfarande stora skillnader mellan olika grupper som lever i barnfattigdom, att de inte kan ta del av en meningsfull fritid på grund av skola eller arbete, att aktiviteterna är för dyr, att aktiviteten är för svår eller att det är för svårt att ta sig till aktiviteten.

Utifrån dessa rapporter och mina besök i Kramfors och Malmö så blev jag varm i hjärtat och en god tro på att vi har samhällsengagerade ungdomar, högklassig kvalitet på verksamheter och på fritidsledarna och förtroendevalda som lyssnar, satsar på framtiden och tror på ungdomarna. Motorintresserade Ungdomar i Kramfors som med hårt arbete och tålamod iordningställt en motorgård. En samlingsplats för alla motorintresserade, en samlingsplats för lärande, en plats där man bryter utanförskapet, en plats för att växa som individ. Ungdomarna har visat på att det är möjligt att själva ta kontakt med myndighet, att söka pengar, tillstånd, sponsorer och dom tar ansvar över bilträffarna och har på detta vis lyckats vända den negativa opinionen mot motorträffarna till ett positivt klimat.

Ett imponerande arbete står Socialdemokraterna i Malmö för, som arbetar hårt för att stävja barnfattigdomen, erbjuda alla barn och unga en meningsfull fritid. Man bakar, lagar mat, tränar, ser film, läser böcker, spela spel, lyssna till seminarier om olika aktuella ämnen, dansar, tät kontakt med vårdnadshavare och allt är gratis.  Enligt verksamheten har tryggheten, bara genom deras öppna verksamhet markant ökat.

Budskapet är enkelt- kampen mot segregation, otrygghet och stävja brott behöver inte ta lång tid.

Riktar man resurser rätt och lokalt, låta ungdomarna äga och delta utifrån sina intressen och med barnkonventionen som ledstjärna, en gemensam barnsyn, sänker tröskar så alla kan vara med. Så kan utveckling vända snabbt.

Anna-Belle Strömberg (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

facebook Twitter Email