Vem styr hälso- och sjukvården?

SVT har undersökt hur stor del av väljarna som vet vilka som styr hälso- och sjukvården. Resultatet kan inte beskrivas som annat än nedslående. Ungefär hälften vet inte vilka partier som har makten i deras region. Fyra av fem kan inte namnge en enda regionpolitiker. Jag har inte studerat undersökningen i detalj, men resultatet (som det återgetts i media) stämmer väl överens med hur jag själv uppfattat situationen. Jag har mött många som är övertygade om att sjukvården styrs av socialministern, eller kanske av SKR. Ofta kommer krav att riksdagen måste göra något åt allt från bemanningsproblem till krångliga telefonsystem för tidsbokning. Självklart har den nationella nivån ett stort ansvar, men regionerna finansieras till största del (och styrs av) de regionala skatterna och politikerna.

Därför är regionalvalet ett otroligt viktigt val. Det handlar om en av väljarnas viktigaste frågor, nämligen sjukvården. Det handlar också om andra nära frågor, som tandvård, folkhälsa, kollektivtrafik och den egna regionens utveckling.

Kanske vet fler vilka som tar ansvar i vår region efter den senaste tidens turbulens kring personalbrist och moderaternas avhopp från hälso- och sjukvårdsnämnden efter interna slitningar i partiet? (M) vill ju som bekant lägga ner Sollefteå sjukhus och körde därmed över sitt eget regionråd som valde att avgå. Sånt stärker knappast det redan låga förtroendet för regionen.

Det kan verka oviktigt att regionpolitikerna snarare är doldisar än kändisar, men i förlängningen är det ett stort problem för demokratin. Hur ska de som ska rösta i höstens val veta hur deras röst påverkar sjukvården och de andra viktiga frågorna om de inte vet vilka som styr idag, eller vad de olika poliska partierna vill åstadkomma i framtiden? Hur ska man kunna utkräva ansvar?

Det kan verka oviktigt att regionpolitikerna snarare är doldisar än kändisar, men i förlängningen är det ett stort problem för demokratin. Hur ska de som ska rösta i höstens val veta hur deras röst påverkar sjukvården och de andra viktiga frågorna om de inte vet vilka som styr idag, eller vad de olika poliska partierna vill åstadkomma i framtiden? Hur ska man kunna utkräva ansvar?

Under helgen hade vi Socialdemokrater distriktskongress i Sundsvall. Där har medlemmarna kommit överens om ett regionalpolitiskt program som beskriver vad vi vill göra i regionen de närmaste fyra åren om vi får förtroendet att vara med och styra region Västernorrland efter höstens val.

Nu återstår ett stort arbete med att göra vårt regionala valprogram och våra topp kandidater kända för befolkningen i Västernorrland, för om man inte vet vad som ska göras och vem som ska leda arbetet blir det omöjligt att göra ett välinformerat val, och just det måste vara politikens främsta uppgift ett valår.

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

facebook Twitter Email