Stöket i skolan måste stävjas

Det är oroväckande att så få unga vill engagera sig partipolitiskt, då de politiska partierna är grundstenarna i vår demokrati. Det finns betydande skillnader mellan ungdomsförbunden och även i hur killar och tjejer prioriterar olika frågor. Utifrån den vetskapen tackade jag JA till att ta emot en tjej på 14 år som praktikant under förra veckan i riksdagen. En 14 årig tjej som är mycket intresserad av politik och har en dröm om att bli förtroendevald politiker i framtiden. Vi vuxna politiker i alla nivåer måste släppa in och vara tillgängliga för våra ungdomar, för att se till att deras drömmar blir till verklighet. Dom har lusten, drivet, modet och vi gamlingar har erfarenheten. En mycket bra kombination.

När vi sitter och pratar om situationen i skolan berättar hon följande.

Citat:

-Det är väldigt stökigt, folk skriker i korridorerna, skippar lunchen för man tycker inte om den, säger nedvärderande ord mot folkgrupper, lägger kommentarer på folks kroppar och duschar inte efter idrotten.  Men inte nog med det. Majoriteten av alla elever driver med vikarier genom att spreja bajssprej i klassrummen och säger att det är fel på avloppen för att få sluta tidigare. Det är brist på klassrum så att skolan har byggt om bildsalen till ett klassrum, lika så har dom gjort med expeditionen. Men värst av allt så har dom gjort om fritidsgården för högstadiet till ett fritids för 10 åringarna. Ingen har något att göra på rasterna längre så att alla springer runt i korridorerna och slamsar vilket bidrar till ännu mer stök. -slut på citat.

Vi socialdemokrater tycker att det är en jätteviktig fråga att stävja stöket i skolan. Föräldrar är oroliga för att sina barn inte lär sig tillräckligt i skolan. Man ser stök och mobiler i klassrummen. Bristande studiero och otrygga skolor gör att elever far illa, hamnar på glid och inte lär sig det de ska. Problem har letat sig i ni våra klassrum och vår vardag.

Därför föreslår vi socialdemokrater att det ska vara mobilförbud på lektionstid, bättre elevhälsa, särskilt stöd till elever som behöver det, tydligare befogenheter för skolans personal att ingripa mot elever som hotar eller är våldsamma och fler anställda med fokus på kunskap och studiero, inte vinstuttag eller religiös indoktrinering.

Problemen har letat sig in i våra klassrum och vår vardag. Olämpliga ägare och religiösa extremister får driva friskolor och pengar läcker ur skolan och satsningar som skulle gått till fler lärare, mindre klasser och särskilt stöd plockas nu istället ut som vinst. Enligt en kartläggning gjord av SVT så omfattar skolvinsterna bara det senaste året för de fyra största skolkoncernerna tillsammans drygt 1,3 miljarder kronor. Det innebär istället att skolvinsten på 1,3 miljarder skulle man kunna investera i antal fler lärare. För Västernorrlands del skulle det kunna bli 53 ytterliga lärare.

Vi står på elevernas sida!

Anna-Belle Strömberg

Riksdagsledamot Västernorrland (S)

facebook Twitter Email