Gratis buss för unga -bra för jobb och klimatet

Mitt första sommarjobb var att jobba i kassan på BP i Björna. För mig var det ett steg in i vuxenvärden. Att lära sig hålla tider, ta ansvar, lära sig hur man bemöter kunder på ett respektfullt sätt, att förstå och kunna lyssna.

Nu har många ungdomar haft möjlighet till sitt första sommarjobb, vissa har några jobbdagar kvar men skolstarten börjar närma sig.

För många unga i Sverige innebär sommaren en möjlighet till ett första jobb, egna sommarlovsaktiviteter, och den första känslan av friheten att tjäna egna pengar. Men många unga saknar en meningsfull sysselsättning under sommarmånaderna. Det driver på segregationen och ökar risken för att unga hamnar snett.

Därför är jag är jätteglad över vårt vallöfte om att alla gymnasieeleveroch studenter ska kunna åka gratis med kollektivtrafikenpå sommaren. Det är en satsning som inte bara är bra för jobben och ungas sysselsättning, utan också för plånboken och klimatet och det handlar om rättvisa och frihet att kunna ta sig till arbetet eller fotbollsträningen. 

I det osäkra ekonomiska läget vi befinner oss i kan sommarsysselsättningen begränsas av ens egna, eller familjens, ekonomi. Gymnasieelevers och studenters ekonomiska situation och möjligheten att får skjuts ser väldigt olika ut

Unga på gymnasiet eller universitet ska inte hindras att ta ett sommarjobb eller att kunna delta i fritidsaktiviteter på sommarlovet för att pengarna inte räcker till. Man ska också komma ihåg att sommarlovet är långt – men föräldrarnas semester oftast inte är lika lång. Det här skapar mer frihet och trygghet för alla unga under sommaren. Dessutom bidrar det till att fler kan ta sig till och från sommarjobbet och till fritidsaktiviteterna på ett klimatsmart sätt och kunna välja klimatsmarta resor.

Sverige ska vara med och leda klimatomställningen, inte minst eftersom det skapar många jobb i vårt land. Eftersom transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp är det centralt att minska utsläppen för att nå våra klimatmål.

Vi måste öka takten i klimatomställningen för klimatförändringarna är här och nu – och de hotar liv och hälsa och riskerar att skada vår svenska natur. För att klara klimatomställningen så behöver fler välja ett klimatsmart resande.

Vi Socialdemokrater tar nu ett viktigt steg för att främja klimatsmart resande. Det handlar om att bidra dra till ett mer miljövänligt transportsystem och till att nå våra högt ställda klimat- och miljömål.

Kollektivtrafiken spelar viktig roll eftersom det är ett klimatsmart sätt att resa på, vilket är helt nödvändig för att nå klimatmålen. Många vill vara med och bidra till att välja klimatsmarta alternativ, inte minst unga.

Därför går vi till val på vallöftet att gymnasieelever och studenter på sommaren ska få åka gratis kollektivtrafik.

Anna-Belle Strömberg, riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email