Rösta för sjukvårdens framtid

Vår riksdagsledamot Kristina Nilsson skriver i sin krönika om risken för att sjukvården säljs ut och vinstintressen tar över om M, KD och SD kommer till makten

Tänk vad en sommar går fort. Jag tycker att det var alldeles nyss som solen började värma och träden grönska, och nu är vi mitt uppe i höstens valrörelse! Om bara tre veckor vet vi hur det har gått.

Jag är glad att sjukvården fortfarande ligger som topp tre när väljarna listar sina viktigaste frågor, för det är faktiskt nu det på riktigt avgörs hur sjukvården ska bli i framtiden. Jag känner en väldig oro för att Sverige kan vara på väg emot att göra samma misstag med sjukvården som gjorts med skolan sen   -90 talet. Då var det många som sa att det här med friskolor skulle vara något litet i marginalen som inte hade så stor inverkan på det som sågs som världens mest jämlika och högpresterande skolsystem. Nu har vi facit på hur det blev. Vår skola är unik i världen genom att vara den mest marknadsstyrda, tillåta obegränsade vinster (av våra skattepengar) och det offentligas insyn är svag. Segregationen ökar och diverse fuffens avslöjas med jämna mellanrum. Förr besöktes vi av politiker från andra länder som var avundsjuka på vårt unika skolsystem, nu tycker de flesta att vi är ett avskräckande exempel.

Idag när privata sjukvårdsförsäkringar, utförsäljningar av akutsjukhus och vinster diskuteras känner jag igen argumentationen. Det handlar ju om så lite verksamhet att det knappt märks, de privata gör i själva verket köerna kortare och det är väl positivt för vårdpersonal att kunna välja arbetsgivare? Vi skulle få en mångfald av små, privatdrivna vårdcentraler på landsbygden genom att regionerna tvingades tillåta privata aktörer att etablera sig där de själva önskade.

Resultatet av tvångs-LOV kan vi se. De privata etablerar sig där de kan göra störst vinst. Företrädesvis i tätbefolkade storstadsområden. I glesbygden lyser de med sin frånvaro.

Nej, låt oss stämma i bäcken och se till att sätta stopp så att vi inte får samma marknadskaos i sjukvården som vi har i skolan. Låt oss säga nej till sönderprivatiseringar, fragmentisering och utförsäljningar. Alla delar av vården behöver hjälpas åt såväl i kris som med utbildning, forskning och vid behov i jourverksamhet. Privata vårdgivare ska göra det på samma villkor som vårdgivare i regionens regi. De privata borde också omfattas av offentlighetsprincipen, så att medborgarna kan ha insyn i hur deras skattepengar används.

Med en högerkonservativ regering bestående av (M), (SD) och (KD) kommer absolut inget av detta att bli verklighet. Då kommer sjukvården tillåtas gå samma väg som skolan. Det har redan hänt i stor utsträckning i region Stockholm, där jag tror medborgarna äntligen börjat se vilken negativ effekt det haft. Så låt det inte hända i hela landet. Om du vill sätta sjukvården främst, rösta då för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Rösta rött

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland.

facebook Twitter Email