En aktiv landsbygdspolitik för ett ökat kulturutbud

Vi socialdemokrater vill satsa på mer kultur till fler!

En nyckel till en attraktiv livsmiljö är den sociala sammanhållningen som stärks av ett levande föreningsliv, som ger känsla av sammanhang och tillit. Fysiska mötesplatser är en förutsättning för att människor kan samlas och centrala för att demokratin ska kunna verka och utvecklas. Genom att utveckla kulturen skapar man tillgänglighet och inkludering, med många sorters möten mellan många sorters människor. Konst, socialt ansvarstagande och demokratiutveckling går hand i hand

Civilsamhället är kärnan för en livlig kultur på lokal nivå. För att stärka det lokala arbetet vill vi socialdemokrater tydliggöra målsättningen och förbättra samarbetet med Bygdsamföreningarna i kommunen. Vi vill skapa en tydlig lokal samverkan mellan kommun och föreningsliv, där kulturen förgyller alla medborgares fritid. För det krävs ett brett samarbete där vi tillsammans förverkligar idéer som utvecklar kulturen, och gör att kulturevenemang fungerar som förmedlare av mötesplatser mellan människor, i synnerhet på platser där de naturliga mötesplatserna har minskat. Vi vill stödja civilsamhället ute i våra bygder så att medborgarna kan bli både skapare och konsumenter av kultur runt om i hela vår kommun.

Vi socialdemokrater ser att en viktig del i kulturarbetet är tillskapandet av ett kulturhus i centrum av Örnsköldsvik, med så kallade satelliter på landsbygden. Med hjälp av exempelvis digitalisering möjliggör det att alla som bor på landsbygden också kan ta del av kulturutbudet, även om man inte vill eller kan ta sig in till centralorten.

Genom kultur skapas bildning, utveckling och gemenskap. Kulturen utgör en av grundpelarna i vår demokrati, och rätten att ta del av kulturen ska gälla alla, oavsett var i vår kommun du är bosatt.

Carolina Sondell (S),                                                       Anna-Belle Strömberg (S),

Vice ordförande kommunstyrelsen                                 Riksdagsledamot

facebook Twitter Email