DET HÄNDER MYCKET I ÖRNSKÖLDSVIK!

I Örnsköldsvik har vi många optiker och glasögonbutiker. Därför är jag säker på att Örnsköldsviksborna ser allt positivt som händer och sker i vår kommun! Jag hade förmånen att vara politiskt aktiv i Örnsköldsvik i många år men jag vet inte om det hände lika mycket då som nu på så många områden.
 
Låt mig ta några exempel: Nu har vi den lägsta arbetslösheten i regionen och lägre än riket. Örnsköldsvik har en låg inströmning av personer som behöver försörjningsstöd. Kommunen satsar på en feriejobbsgaranti till ungdomarna som är en bra inskolning till vuxenlivet. Företag får order på order och nya etableringar har kommit till. Kommunen arbetar för att förbättra servicen till näringslivet och tillsammans med våra grannkommuner utvecklas Höga Kusten och nya jobb inom turismen skapas. Staten har satsat på Rise – Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner – i Örnsköldsvik som ger förutsättningar för bioekonomin att växa. Staten bygger också ett nytt polishus i kommunen. Nya bostäder har byggts och byggs och det planeras för nya bostadsområden. Vi har den högsta befolkningsökningen i regionen och flygtrafik lyfter åter igen från vår flygplats och planerna på att utveckla hamnen har kommit långt.

För inte så länge sedan kunde vi också läsa i ÖA att vi har flest behöriga lärare i regionen och tidigare redovisades att våra gymnasieelever hade de bästa skolresultaten i länet. Högstadiet i Bredbyn har färdigställts. Det har byggts och byggs nya förskolor men vi behöver fler.

Nytt äldreboende har tagits i bruk i Sidensjö och snart invigs ett Trygghetsboende i vackra Sidensjö. Nu byggs också ett nytt äldreboende i Björna och 2025 tillkommer ett i centralorten. Träffpunkter runt om i kommunen har tillskapats och en stor satsning har gjorts på Äldrelyftet vilket ger möjlighet till betald utbildning på arbetstid.

Regionen bygger en ny operationsavdelning på vårt sjukhus och första spadtaget är tagit för en ny hälsocentral i Själevad. Tidigare har vi fått en ny ambulansstation och en ny akutmottagning.

Bokbussen ger möjlighet till goda lässtunder runt om i kommunen, första spadtaget är tagit på en ny simhall, arbetet med att tillskapa kultursatteliter pågår och arbetet med att skapa ett kulturhus och en utveckling av Skyttisområdet fortgår. Fritidsbanken har gjort succé och Musikmakarna har satt Örnsköldsvik på världskartan.

Men vi vill mer! Örnsköldsvik är staden och kommunen för både sommar och vinter! Tillsammans fortsätter vi att arbeta för ett starkare samhälle och ett tryggare Örnsköldsvik. En kommun med livskvalitet och framtidstro!
Vi kämpar vidare för att E4 ska flyttas ut ur stan och för att vi ska utveckla ett gladare, grönare och livligare torg. Vad sägs om en fontän på torget? Stort och smått! Vi bygger bäst tillsammans!

Elvy Söderström (S)
Tidigare Kommunstyrelseordförande

facebook Twitter Email