Skriv motion till distriktskongressen!

Som partimedlem har du möjlighet att påverka partiets politik genom att

skriva motioner till partiet på distriktsnivå och nationellt.

Nu finns möjlighet att lämna in motioner till partidistriktet som ska behandlas i april 2023 på partidistriktets kongress.

Om du vill skriva en motion:

  • Kontakta gärna din lokala S-förening i fall att de kan ställa sig bakom din motion (och att de då också kan skicka in den)
  • Motionen ska innehålla en eller flera tydliga att-satser
  • Det ska framgå vem/vilka som är motionärer
  • Motioner till distriktskongressen ska handla om frågor som beslutas på riksdags- eller regionnivå. Ej på kommunal nivå. (Dvs frågor där besluten enbart tas av Örnsköldsviks kommun)
  • Motionen bör också uppta ett enda ämnesområde

Motionen kan skickas in direkt av dig till partiexpeditionen (enbart via mail) eller via din S-förening till:

ornskoldsvik@socialdemokraterna.se     Skriv i ämnesraden: ”Motion till distriktskongressen”

Sista dag för inlämnande är 31oktober

facebook Twitter Email