Kommunen köper in bokbuss för att nå ut till barn och äldre, samt skapa en mer levande landsbygd.

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 december  togs det glädjande beslutet om inköp av en bokbuss, där nämnden var helt enig i sitt beslut. Att ta sig till närmaste bibliotek är svårast för de allra yngsta och de alla äldsta, dessa åldersgrupper har därför prioriterats för bokbussens planerade verksamhet. Bokbussen medverkar både till att ge barnen biblioteksvana och till möjligheten att uppleva en mångfald av berättelser.

Bokbussen är viktig även för de äldre, och genom besök på äldreboenden och andra boenden når man de som inte har möjlighet att själva ta sig till ett bibliotek. Kulturrådet har beviljat Biblioteksenheten bidrag inom projektet ”Stärkta bibliotek”. Bidraget fördelas på regeringens uppdrag ut till kommunerna med syfte att utjämna de ojämlikheter som finns i kommuner gällande biblioteksservice. Bokbussen öppnar även upp möjligheter för flera av kultur- och fritidsavdelningens andra enheter att komma ut i kommunen och på det sättet skapa en mer levande landsbygd. Tack vare pengarna från Kulturrådet möjliggörs nämndens investering i en bokbuss utan att det drabbar kommunens investeringsbudget.

Eva Sonidsson (S), Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email