Förtroendevalda i kommunens styrelser och nämnder 2022-2026

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter

 1. Carolina Sondell, Själevad, 2:e vice ordförande
 2. Olle Häggström, Drömme
 3. Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik
 4. Mikael Malmén, Bonäset
 5. Caisa Johansson, Örnsköldsvik
 6. Jan Lindstedt, Varvet

Ersättare

 1. Anna-Karin Sjölund, Köpmanholmen
 2. Olga Back, Domsjö
 3. Kristin Ögren, Hörnett
 4. August Lundin, Örnsköldsvik
 5. Kazim Karkan, Örnsköldsvik
 6. Jonas Boström, Mellansel

Bildningsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Erika Howcroft, Domsjö,  2:e vice ordförande
 2. Lars Edblad, Örnsköldsvik
 3. Annika Körkkö, Köpmanholmen
 4. Jan Andersson, Örnsköldsvik
 5. Annika Westin, Örnsköldsvik

Ersättare

 1. Hans Gidlund,  Gullänget
 2. Marielle Sjölund, Björna
 3. Erik Hårshagen, Husum
 4. Barbro Brix, Gullänget
 5. Kent Olofsson, Domsjö

Kultur & Fritidsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Bo Strömstedt, Bredbyn, 2:e vice ordförande
 2. Ulrika Karlsson, Domsjö
 3. Frat Kandemir, Varvet
 4. Cina Elmnert, Bredbyn
 5. Mattias Öberg, Örnsköldsvik

Ersättare

 1. Susanne Silverkraft, Örnsköldsvik
 2. Göran Löfroth, Örnsköldsvik
 3. Maria Axelsson, Örnsköldsvik
 4. Per Jonsson, Husum
 5. Nyasha Manyau, Åmynnet

Välfärdsnämnden

(sammanslagning av Omsorgsnämnden och Humanistiska nämnden)

Ordinarie ledamöter

 1. Anna Sundberg, Tjärn, 2:e vice ordförande
 2. Stefan Nordeman, Åmynnet
 3. Therese Häggquist, Åmynnet
 4. Kent Lundgren, Bjästa
 5. Vega Näsström, Örnsköldsvik
 6. Peder Johansson, Gullvik

Ersättare

 1. Kenneth Olsson, Husum
 2. Örjan Forsberg, Husum
 3. Angela Hårshagen, Husum
 4. Oskar Eriksson, Domsjö
 5. Birgit Larserud, Örnsköldsvik
 6. Gudrun Nygren, Nötbolandet

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Mikael Malmén, Bonäset, 2:e vice ordförande
 2. Matilda Häggkvist, Köpmanholmen
 3. Tomas Jonsson, Djuptjärn
 4. Maria Gröndahl, Järved
 5. Robbin Gustavsson

Ersättare

 1. Yvonne Ölund, Stensnäs
 2. Maria Sundberg, Köpmanholmen
 3. Maria Axelsson, Örnsköldsvik
 4. Marina Larserud Hagstedt, Själevad
 5. Kristian Ottosson, Domsjö

Valnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Mattias Öberg, Örnsköldsvik, vice ordförande
 2. Malin Malmén, Bonäset
 3. Jan Olov Häggström, Köpmanholmen

Ersättare

 1. Anna-Karin Sjölund, Köpmanholmen
 2. Sören Norberg, Gideå
 3. Christina Andersson, Sidensjö
facebook Twitter Email