Förtroendevalda i kommunens styrelser och nämnder 2019-2022

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter

 1. Per Nylén, Själevad, Ordförande
 2. Carolina Sondell, Kroksta, 1:e vice ordförande
 3. Marcus Sellgren, Järved
 4. Kristin Ögren, Hörnett
 5. Mattias Öberg, Örnsköldsvik
 6. Anna-Karin Sjölund, Köpmanholmen
 7. Kazim Karkan, Ö-vik.

Ersättare

 1. Britt-Inger Staaf, Björna
 2. Frat Kandemir, Varvet
 3. Jonas Boström, Mellansel
 4. Agneta Alenius, Örnsköldsvik
 5. Jim Sundelin, Bredbyn
 6. Yvonne Ölund, Bjästa
 7. Susanne Silverkraft, Bonäset

Bildningsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Kristoffer Park, Mellansel, ordförande
 2. Erika Howcroft, Domsjö,  vice ordförande
 3. Lars Edblad, Örnsköldsvik
 4. Magnus Strödin, Domsjö
 5. Ulrika Karlsson, Domsjö
 6. Hans Gidlund,  Gullänget

Ersättare

 1. Berit Westman, Bonäset
 2. Birgitta Häggblad, Husum
 3. Christer Sonidsson, Örnsköldsvik
 4. Carola Persson, Björna
 5. Tobias Eriksson Ehlin, Kroksta
 6. Annika Körkkö, Köpmanholmen

Humanistiska nämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik,  ordförande
 2. Torbjörn Westman, Örnsköldsvik, vice ordförande
 3. Carola Öberg, Husum
 4. Roger Sandström, Åmynnet
 5. Jennifer Lundqvist, Husum
 6. Olle Häggström, Sidensjö

Ersättare

 1. Bruno Sjölund, Trehörningssjö
 2. Therese Häggquist, Bjästa
 3. Olof Ögren, Hörnett
 4. Laila Bylund, Arnäs
 5. Kristian Ottosson, Domsjö
 6. Linda Nordin, Mellansel

Kultur & Fritidsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Eva Sonidsson, Örnsköldsvik, ordförande
 2. Bo Strömstedt, Bredbyn, vice ordförande
 3. Jan Andersson, Örnsköldsvik
 4. Olga Back, Domsjö
 5. Ingemar Sundström, Järvvik
 6. Mustafa Acar, Örnsköldsvik

Ersättare

 1. Cina Elmnert, Bredbyn
 2. Roya Turksoy, Örnsköldsvik
 3. Maria Lundberg, Bonäset
 4. Robbin Öberg, Köpmanholmen
 5. Göran Löfroth, Örnsköldsvik
 6. Louise Powell Gimbergsson, Husum

Omsorgsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Anna Sundberg, Tjärn, Ordförande
 2. Tony Olsson, Bjästa, vice ordförande
 3. Kent Lundgren, Bjästa
 4. Örjan Forsberg, Husum
 5. Marianne Vestin, Köpmanholmen
 6. Marielle Sjölund, Trehörningssjö

Ersättare

 1. Zouheir Assaf, Örnsköldsvik
 2. Vega Näsström, Örnsköldsvik
 3. Axel Melbin, Domsjö
 4. Åsa Nydahl, Själevad
 5. Elin Sving, Örnsköldsvik
 6. Emil Verbeij, Örnsköldsvik

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Mikael Malmén, Bonäset, ordförande
 2. Annika Westin, Järvvik, vice ordförande
 3. Tomas Jonsson, Djuptjärn
 4. Maria Westman, Järved
 5. Domagoj Penava, Domsjö
 6. Ingrid Åström, Bjästa

Ersättare

 1. Matilda Häggkvist, Köpmanholmen
 2. Jan Lindstedt, Varvet
 3. Olle Fjeldseth, Bredbyn
 4. Caisa Johansson, Domsjö
 5. Tommy Tjernström, Sidensjö
 6. Barbro Brix, Örnsköldsvik

Valnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Mattias Öberg, Örnsköldsvik, ordförande
 2. Malin Malmén, Bonäset
 3. Mats-Åke Olsson, Gullänget
 4. Christina Andersson, Sidensjö

Ersättare

 1. Lars Nilsson, Köpmanholmen
 2. Vega Näsström, Örnsköldsvik
 3. Hans Gidlund, Kroksta
 4. Marianne Vestin, Köpmanholmen
facebook Twitter Email