Förtroendevalda i kommunens styrelser och nämnder 2019-2022

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter

 1. Per Nylén, Själevad, Ordförande
 2. Anna-Belle Strömberg, Kroksta, 1:e vice ordförande
 3. Marcus Sellgren, Järved
 4. Kristin Ögren, Hörnett
 5. Mattias Öberg, Örnsköldsvik
 6. Anna-Karin Sjölund, Köpmanholmen
 7. Kazim Karkan, Ö-vik.

Ersättare

 1. Britt-Inger Staaf, Björna
 2. Frat Kandemir, Varvet
 3. Jonas Boström, Mellansel
 4. Agneta Alenius, Örnsköldsvik
 5. Jim Sundelin, Bredbyn
 6. Yvonne Ölund, Bjästa
 7. Susanne Silverkraft, Bonäset

Bildningsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Kristoffer Park, Mellansel, ordförande
 2. Erika Howcroft, Domsjö,  andre vice ordförande
 3. Lars Edblad, Örnsköldsvik
 4. Frida Olsson, Örnsköldsvik
 5. Magnus Strödin, Domsjö
 6. Ulrika Karlsson, Domsjö

Ersättare

 1. Hans Gidlund,  Gullänget
 2. Berit Westman, Bonäset
 3. Birgitta Häggblad, Husum
 4. Christer Sonidsson, Örnsköldsvik
 5. Carola Persson, Björna
 6. Stefan Nordeman, Åmynnet

Humanistiska nämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Carolina Sondell, Kroksta,  ordförande
 2. Torbjörn Westman, Örnsköldsvik, andre vice ordförande
 3. Carola Öberg, Husum
 4. Roger Sandström, Åmynnet
 5. Jennifer Lundqvist, Husum
 6. Olle Häggström, Sidensjö

Ersättare

 1. Bruno Sjölund, Trehörningssjö
 2. Therese Häggquist, Bjästa
 3. Olof Ögren, Hörnett
 4. Laila Bylund, Arnäs
 5. Kristian Ottosson, Domsjö
 6. Linda Nordin, Mellansel

Kultur & Fritidsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Eva Sonidsson, Örnsköldsvik, ordförande
 2. Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik, andre vice ordförande
 3. Jan Andersson, Örnsköldsvik
 4. Olga Back, Domsjö
 5. Ingemar Sundström, Järvvik
 6. Bo Strömstedt, Bredbyn

Ersättare

 1. Mustafa Acar, Örnsköldsvik
 2. Cina Flarke, Örnsköldsvik
 3. Roya Turksoy, Örnsköldsvik
 4. Maria Lundberg, Bonäset
 5. Hemin Kandemir, Varvet
 6. Robbin Öberg, Köpmanholmen

Omsorgsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Anna Sundberg, Tjärn, Ordförande
 2. Gunnar Jutterström, Själevad, andre vice ordförande
 3. Kent Lundgren, Bjästa
 4. Elin Nordfjell, Bjästa
 5. Örjan Forsberg, Husum
 6. Marianne Vestin, Köpmanholmen

Ersättare

 1. Marielle Sjölund, Trehörningssjö
 2. Zouheir Assaf, Örnsköldsvik
 3. Vega Näsström, Örnsköldsvik
 4. Tony Olsson, Bjästa
 5. Axel Melbin, Domsjö
 6. Åsa Nydahl

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Mikael Malmén, Bonäset, ordförande
 2. Annika Westin, Järvvik, andre vice ordförande
 3. Tomas Jonsson, Djuptjärn
 4. Maria Westman, Järved
 5. Domagoj Penava, Domsjö
 6. Ingrid Åström, Bjästa

Ersättare

 1. Matilda Häggkvist, Köpmanholmen
 2. Jan Lindstedt, Varvet
 3. Olle Fjeldseth, Bredbyn
 4. Caisa Johansson, Domsjö
 5. Tommy Tjernström, Sidensjö
 6. Stina Sohlin, Hörnett

Valnämnden

Ordinarie ledamöter

 1. Mattias Öberg, Örnsköldsvik, ordförande
 2. Malin Malmén, Bonäset
 3. Mats-Åke Olsson, Gullänget
 4. Christina Andersson, Sidensjö

Ersättare

 1. Lars Nilsson, Köpmanholmen
 2. Vega Näsström, Örnsköldsvik
 3. Hans Gidlund, Kroksta
 4. Marianne Vestin, Köpmanholmen
facebook Twitter Email