Arbetarekommunens styrelse

Styrelsen 2022

Ordförande: Carolina Sondell

Vice ordförande: Mikael Malmén

Kassör: Anna Sundberg

Sekreterare: Jan Lindstedt

Facklig ledare: Peter Taleryd

Studieorganisatör: Maria Gröndahl

Kyrkopolitiskt ansvarig:

Ledamöter:

Therese Häggquist

Torbjörn Westman

Frat Kandemir

Ulrika Karlsson

Göran Löfroth

Ersättare:

Axel Melbin

Jennifer Lundkvist

Bruno Sjölund

Caisa Johansson

Adjungerade

Politisk resurs: Mattias Öberg

SSU: William Häggkvist

facebook Twitter Email