Information om Kyrkovalet 2021

RÖSTA I KYRKOVALET 19 SEPTEMBER 2021
Du som är medlem i Svenska kyrkan och fyllt 16 år kan rösta i valet. Svenska Kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. Kyrkovalet består av tre olika val på tre nivåer:

  • Val till kyrkofullmäktige (pastorat, lokalt i Örnsköldsvik kommun)
    En organisationsförändring har gjorts inom kyrkan när det gäller dessa val. De församlingar/pastorat som vid förra valet som var sex till antalet har nu slagits samman till två pastorat: Örnsköldsviks Norra respektive Södra pastorat.

Det innebär att du får rösta i något av dessa val och välja ett kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, med satsningar på kyrkans grundläggande uppgifter, konfirmationsläger, underhåll av kyrkor, och hur musiklivet ska se ut.

Svenska kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Därför ställer vi upp i kyrkovalet med beteckningen Arbetarepartiet  Socialdemokraterna med kandidater som delar socialdemokraternas visioner om ett rättvist, solidariskt, demokratiskt och hållbart samhälle.

Våra lokala kyrkovalsprogram för Norra respektive Södra pastoratet hittar du här, där finns också våra kandidater presenterade med namn och bild:

Kyrkovalsprogram pastoraten kandidatpresentation

  • Val till stiftsfullmäktige, regionalt
    Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Varje stift har ett stiftsfullmäktige, som är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka i stiftet behöver renoveras.
  • Val till kyrkomötet, nationellt
    Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor, dess “kyrkoordning” och allt från hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Förtidsrösta
Förtidsröstning är en möjlighet att rösta om du av någon anledning inte vill eller kan rösta på valdagen. Det innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19 september 2021. Du måste ha med dig ditt röstkort och din legitimation. Information om var du kan förtidsrösta och öppettider finns på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/sa-rostar-du/var

Den som fyllt 16 år senast under valdagen och är medlem i Svenska kyrkan får rösta i kyrkovalet, och påverka kyrkans arbete.

Socialdemokraternas valmanifest nationellt

Valmanifest kyrkoval 2021

facebook Twitter Email