Socialdemokraternas valprogram för 2023-2026

Oavsett din bakgrund, och oavsett de sociala och ekonomiska förutsättning- arna du får vid födseln, ska du kunna leva ett gott liv och uppnå dina dröm- mar. Det ska vara tryggt att leva i Örnsköldsvik, med god hälsa genom livets alla faser. Kommunen ska styras effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet - för alla invånare. Det uppnår vi med ett samverkande perspektiv där många aktörer bidrar.

Klicka på bilden för att läsa vårt program!

Våra lokala program för kommundelarna finns här (klicka på namnet):

Anundsjö (S)

Björna (S)

Domsjö (S)

Gullängets (S)

Husum (S)

Järved-Bonäset-Arnäs (S)

Nätra (S)

Sidensjö (S)

Själevads (S)

Örnsköldsviks (S)

facebook Twitter Email