Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023

Vi lägger en budget för 2023 där vi fortsätter att utveckla Örnsköldsvik samtidigt som vi också ser vikten av att bibehålla resurser till välfärdens verksamheter. Budgeten i sin helhet går att läsa här.

facebook Twitter Email