Halvtid 2016

 

Ett axplock av vad vi åstadkommit halvvägs in i mandatperioden:

Ur vårt valprogram 2014:

”Att utveckla ”en väg in” för ungdomar – framtidens Navigatorcentrum.”

 •  Kommunen startade i maj upp #Ung utveckling som en plats dit ungdomar kan vända sig för att få hjälp och stöd att hitta vägen till jobb, praktik, studier eller annan sysselsättning

 

”Att minska de ofrivilliga deltiderna inom kommunen.”

 •  Projektet för att erbjuda kommunens anställda heltidstjänster har startat hösten 2016

 

”En modern skola färdigställs i Bredbyn”

 •  En ny skolbyggnad för åk 1-9 projekteras och kommer att stå klar hösten 2019

 

”Satsa mer på förskolornas och skolornas inom- och utomhusmiljöer”

 •  Funktionsprogrammet för förskolan som ska säkerställa bra och ändamålsenliga miljöer är framtaget och arbetet har påbörjats

 

”Tillgodose skolans behov av lokaler i centrum”

 •  Kungabackens förskola har öppnat i centrala staden. Arbetet påbörjat att bygga om f.d. Vuxenutbildningens lokaler (gamla Platåskolan) till en ny åk 7-9 skola. Nya förskoleavdelningar projekteras i Gullänget och Domsjö

 

”Ett nytt vård- och omsorgsboende med 90 platser byggs i Själevad”

 •  Första spadtaget för Nybygget togs i mars 2016, boendet kommer att stå klart våren 2018

 

”Bygga en Skatepark i Örnsköldsvik”

 •  Skateparken vid Lungviksparken invigdes i mitten av september 2016

 

”Utveckla Herrgårdsudden och Konstdalen i Nätra”

 •  Parken vid Herrgårdsudden är invigd och projektet High Coast Art Valley har nu lett till att området marknadsförs för turister

 

”Fullfölja utbyggnaden av IVPA (I väntan på ambulans) vid deltidsbrandstationerna”

 •  IVPA finns sedan början av 2015 på samtliga av räddningstjänstens stationer i kommunen

 

”Utreda gratis kollektivtrafik för unga”

 •  Sedan augusti 2016 åker ungdomar upp till 19 år utan kostnad buss i Örnsköldsviks kommun

 

”Utveckla våra lekparker”

 •  Kommunen har byggt flera s.k. generationsmötesplatser där lekmiljöer för barn ingår i bl.a. Husum och Järved

 

”Särskilt viktigt är det att ge förutsättningar för barn- och ungas delaktighet i kultur- och föreningslivet.”

 •  (S) har tagit initiativ till att utreda en form av fritidsbank/lånecentral” där barn och ungdomar kan låna idrotts- och friluftsutrustning

 

”Renovera simhallen i Köpmanholmen”

 •  Den nyrenoverade simhallen i Köpmanholmen återinvigdes i mars 2016 till en kostnad av drygt 20 Mkr

 

”Stödja Björna IF i bygget av en allaktivitetshall i Björna

 •  Byggandet av allaktivitetshallen är i full gång, kommunen har bidragit med sex miljoner kronor till projektet och kommunen kommer också att vara hyresgäst i lokalerna
facebook Twitter Email