Nya skateparken i centrala Örnsköldsvik, klar att invigas

Pressmeddelande

Nya skateparken i centrala Örnsköldsvik klar att invigas

För några år sedan väcktes tanken att bygga en skatepark i de centrala delarna av Örnsköldsvik. Bakgrunden var att kunna skapa en mötesplats för de barn och ungdomar som är aktiva i olika sporter, framförallt skateboard, men även BMX, inlines m.m. som då får bättre möjlighet att tillsammans utöva dessa aktiviteter. Kultur och fritidsnämnden har sedan tagit fram skisser på en sådan anläggning och även ett medborgarförslag har bifallits med samma intention. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att fyra miljoner kronor avsätts för ändamålet. Samhällsbyggnadsförvaltningen gavs också uppdraget att utreda förutsättningarna för att anlägga en skatepark i Lungviksparken.

På grund av att vissa frågetecken fanns kring de inlämnade anbuden för byggande av parken samt finansieringen, gjordes ett omtag i projekteringen.

Sedan en ny upphandling gjorts kunde byggandet påbörjas under våren 2016.

En ny skatepark fanns med som ett av Socialdemokraternas vallöften inför valet 2014. Nu står anläggningen klar att användas och vallöftet kan bockas av från listan.

– Det är en efterlängtad satsning som vi nu står i begrepp att inviga, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Sundberg (S). Trots det omtag som gjordes och de förseningar det inneburit har det hela tiden varit vår avsikt att denna satsning ska göras fortsätter Anna.

– Våra utövare i olika åldrar som under lång tid efterfrågat detta nu har en riktig anläggning som man kan använda fullt ut, det känns kul. För Örnsköldsvik är det viktigt att kunna erbjuda den yngre generationen möjlighet att utöva olika fritidsaktiviteter, det är helt i linje med vårt världsklassarbete avslutar Anna Sundberg.

Kontakt:

Anna Sundberg, Kultur och fritidsnämndens ordförande (S)

070-28 28 602

facebook Twitter Email