Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till ordförande i KS och nämnder

Örnsköldsviks Arbetarekommun presenterar valberedningens förslag till ordföranden i de större nämnderna. Beslut tas på Representantskapsmötet i Björna den 25 november.

Kommunstyrelsen: Ordförande Per Nylén, Vice ordförande Anna-Belle Strömberg.

Omsorgsnämnden: Ordförande Anna Sundberg.

Bildningsnämnden: Ordförande Kristoffer Park.

Humanistiska nämnden: Carolina Sondell.

Samhällsbyggnadsnämnden: Mikael Malmén.

Kultur & fritidsnämnden: Eva Sondell.

facebook Twitter Email